Contacteer ons

Remuneratiebeleid

Ons kantoor zet zich loyaal, billijk en professioneel in voor de belangen van haar klanten.
Het remuneratiebeleid van het personeel van ons kantoor of elke andere verbonden persoon(bv. een subagent)leeft deze verplichting na. Er wordt geen enkele regeling getroffen op het gebied van beloning, op het gebied van verkoopdoelen of anderszins, die hemzelf of zijn werknemers ertoe kan aanzetten een klant een bepaald verzekeringsproduct aan te bevelen, terwijl de verzekeringsdistributeur een ander verzekeringsproduct zou kunnen aanbieden dat beter aan de behoeften van de desbetreffende klant zou voldoen.In dit kader heeft ons kantoor het hierna volgend remuneratiebeleid geïmplementeerd:

1. VERGOEDING

Ons kantoor vergoedt enkel via een vaste verloning, welke niet gebonden is aan de realisatie van commerciële doelstellingen.

2. INCENTIVES (niet-geldelijke voordelen)

Onder de hiernavolgende strikte voorwaarden kan ons kantoor gebruikmaken van incentives:
  • De incentive doet geen afbreuk aan de belangen van de klanten;
  • De incentive is niet verbonden aan één welbepaald product of een beperkt gamma van producten (product van de maand is verboden);
  • De waarde van de incentive is beperkt en redelijk;
  • De periode die in overweging wordt genomen voor de toekenning van de incentive is voldoende lang;
Wanneer blijkt dat de belangen van de klant niet werden gerespecteerd, wordt de incentive of, in gebeurlijk geval, de waarde ervan, onmiddellijk teruggegeven en worden de geijkte maatregelen genomen tegenover de betrokken persoon.

3. COMMERCIELE DOELSTELLINGEN

Bij het vaststellen van eventuele commerciële doelstellingen neemt ons kantoor de volgende voorwaarden in acht:
  • De commerciële doelstelling doet geen afbreuk aan de belangen van de klanten;
  • De commerciële doelstelling is niet verbonden aan één welbepaald product of een beperkt gamma van producten ( product van de maand is verboden);
  • Het bedrag dat toegekend wordt n.a.v. het behalen van de commerciële doelstelling is beperkt en redelijk;
  • De periode die in overweging wordt genomen voor de toekenning van commerciële doelstellingen is voldoende lang;
  • De te behalen commerciële doelstelling is het resultaat van de gezamenlijke inspanning en niet verbonden aan een individuele prestatie.